Việt Nam thời chiến tranh qua ống kính người Đức

185

Đến Việt Nam những năm 1960-1970, nhiếp ảnh gia Thomas Bill Hardt đã ghi lại cảnh tàn khốc của chiến tranh.

viet-nam-thoi-chien-tranh-duoi-ong-kinh-nguoi-duc-min

viet-nam-thoi-chien-tranh-duoi-ong-kinh-nguoi-duc 0-minviet-nam-thoi-chien-tranh-duoi-ong-kinh-nguoi-du6-minviet-nam-thoi-chien-tranh-duoi-ong-kinh-nguoi-duc 7-minviet-nam-thoi-chien-tranh-duoi-ong-kinh-nguoi-duc3-minviet-nam-thoi-chien-tranh-duoi-ong-kinh-nguoi-duc 8-minviet-nam-thoi-chien-tranh-duoi-ong-kinh-nguoi-duc1-minviet-nam-thoi-chien-tranh-duoi-ong-kinh-nguoi-duc6-minviet-nam-thoi-chien-tranh-duoi-ong-kinh-nguoi-du5c-minviet-nam-thoi-chien-tranh-duoi-ong-kinh-nguoi-duc4-minviet-nam-thoi-chien-tranh-duoi-ong-kinh-nguoi-duc8-minviet-nam-thoi-chien-tranh-duoi-ong-kinh-nguoi-duc-minviet-nam-thoi-chien-tranh-duoi-ong-kinh-nguoi-duc5jpg-min

Ảnh tư liệu của Thomas Bill Hardt
Nguồn vnexpress.net

Bình luận